Uppstart

Bygga fäste för expansions kärlet (Klart)
Fylla kylarglykol och leta läckage (Klart) inga läckage 😀
Tanka tanken med bränsle (Klart)
Provstarta ( leta fel ) 😛 (Klart) inga fel 😀

Lägger upp en lite kort film på uppstarten

https://www.garaget.org/video/153403